Pengumuman Hasil Tes Pemetaan dan Observasi Siswa Baru SDI Sahabat Ilmu Tahun Pelajaran 2020/2021

Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

Tahun Pelajaran 2020/2021

 

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

SD ISLAM SAHABAT ILMU KARAWANG

Nomor : 424 / SHSPPDB / SDI-SI / XII / 2019

TENTANG

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK BARU

SD ISLAM SAHABAT ILMU KARAWANG

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

MENIMBANG :

  1. Bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD Islam Sahabat Ilmu Karawang Tahun Pelajaran 2020/2021 dipandang perlu untuk mengadakan seleksi dan pengumuman hasilnya.
  2. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Sekolah SD Islam Sahabat Ilmu Karawang.

MENGINGAT :

  1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMPERHATIKAN :

  1. Berdasarkan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) SD Islam Sahabat Ilmu Karawang pada tanggal 23 November 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN      :

PERTAMA               : Daftar calon peserta didik baru berdasarkan hasil seleksi SD Islam Sahabat Ilmu Karawang Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA                     : Kepada para calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, harus segera melaksanakan Registrasi/ Daftar Ulang sesuai dengan jadwal, persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Karawang

Tanggal : 30 November 2019

 

 

Ir. Wuryanto

NIY: 196220130109

Lampiran         : Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Islam Sahabat Ilmu Karawang

Nomor             : Nomor : 424 / SHSPPDB / SDI-SI / XII / 2019

Tanggal           : 01 Desember 2019

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Aamiin.

Berdasarkan hasil observasi, pemetaan, serta interview / lembar pernyataan dari orang tua /wali, dengan ini kami memberitahukan bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran dinyatakan DITERIMA di kelas 1 SD Islam Sahabat Ilmu Karawang Tahun Pelajaran 2020/2021.

 

DAFTAR NAMA PESERTA (AKHWAT) LULUS SELEKSI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SD ISLAM SAHABAT ILMU KARAWANG

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO NAMA NO TEST JK ASAL SEKOLAH
1 AFIQAH KALILA RIFDA 2021P01 P TK HARAPAN UMMAH
2 AISHA AILANI ARKA 2021P02 P TK SAHABAT QUR’AN CERIA
3 AISYAH ASKANA SAKHI RF 2021P03 P TK ANAK MUSLIM CERIA
4 ALDA QONITAH 2021P04 P
5 ASSYIFA ZAHRATU NIDA 2021P05 P TK AN-NAJIYAH
6 AVRILIA ZAMEENA NAYSA 2021P06 P TK BAITUL IZZAH
7 CHAISYAH ARIQA FATINA 2021P07 P TK ABATA
8 CHIKA YUSA 2021P08 P TK QURROTUL UYUN
9 DENINDYA ALIKA FILZAHNI 2021P09 P TK BAITUL FALIHIN
10 DHIA SYAROFANA 2021P10 P TK ANAK MUSLIM CERIA
11 FAIQA MIZA SHAFIYYAH 2021P11 P HOME SCHOOLING
12 FAKHIRAH SHAKILA WAHYUDI 2021P12 P TK ABATA
13 FARAH NAILAHUNNISA 2021P13 P TK ANAK MUSLIM CERIA
14 FARHANAH 2021P14 P TK RUMBAS
15 FATHIYA SALSABILA SUNTARA 2021P15 P TK ANAK MUSLIM CERIA
16 GATVA TISTI KHANSA 2021P16 P TK ABATA
17 HANNA 2021P17 P TK RUMBAS
18 HURIYYAH AL QONITAH SETIYAWAN 2021P18 P MARKAZ HANAN
19 IINAAS 2021P19 P TK RUMBAS
20 JAMEELEA PUTRA AFANDI 2021P41 P TK ANAK MUSLIM CERIA
21 KALILA NADA SALSABILA 2021P20 P TKQ DAARUSAADAH
22 KHALILA ABIDAH SAFIYYA 2021P21 P TK ANAK MUSLIM CERIA
23 LAYYA ALTHAFUNNISA SYAUMI 2021P23 P TK RUMBAS
24 LUTHFIYYAH NADA 2021P24 P TK ANAK MUSLIM CERIA
25 MAHIRA ASSYABIYA PRAMONO 2021P25 P TK NURUL IMAN
26 NADIYA MAZAYA HIROMI. G 2021P42 P TK NURUL IMAN
27 NADHIRA HAMDA IZZATUNNISA 2021P26 P TK ANAK MUSLIM CERIA
28 NAURA AZHAR SOLIHIN 2021P27 P TK AL IRSYAD
29 NISA AMIRA 2021P28 P SAHABAT QUR’AN CERIA
30 PUTI AISYAH 2021P29 P TK AN-NAJIYAH
31 QONITA KHAIRUNNISA 2021P30 P PAUD SAKURA 17
32 QONITA SUDARMONO 2021P31 P BIMBA
33 RAIHANAH JASMIN KHALIFA 2021P32 P RA AL AMANAH
34 SALMA FAUZIAH 2021P33 P TK ANAK MUSLIM CERIA
35 SALWA LAILA SYAFIRA 2021P34 P TK AL MUNAWWARAH
36 SHERENIA LOVELIGA 2021P35 P TK DARUSSAADAH
37 SHIDQI ADZKIA IZZATUNNISA 2021P36 P RA JAMAATUL AMALIYAH
38 SYAKIRANI ALIETASSYIFA 2021P40 P TK SAHABAT QUR’AN CERIA
39 TAZKIA ISLAH AZZAHRA 2021P37 P TK ABATA
40 THALITA DZAKIRA SAKINI 2021P38 P TK AMANAH
41 ZAINAB 2021P39 P TK ANAK MUSLIM CERIA
42 KAHLA TALITA IFTINAA AZZAHRA 2021P43 P TK HARAPAN UMMAH
43  REINATA DIANGGIE HASYIM 2021P44 P TK ANAK MUSLIM CERIA
44  YUMNA MISHEL ADEEVA 2021P45 P TK BINA UMAH
45 DURROTUN NAFISA 2021P46 P TK SHAFA
46 DZAKIRA MADHANI QODIJAH 2021P47 P TK AL HUSNA
47 HILMEERA NADA EL FIRDAUS 2021P48 P TK RUMBAS
48 YUNANNISA HANIFA 2021P49 P

 

 

DAFTAR NAMA PESERTA (IKHWAN) LULUS SELEKSI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SD ISLAM SAHABAT ILMU KARAWANG

TAHUN PELAJARAN 2020/20201

  

NO NAMA NO TEST JK ASAL SEKOLAH
1 ABDUL RAHMAN HAFIZH 2021L01 L TK QURATA ‘AYUN
2 ABDULLAH YAZID AL-GHIFARI 2021L02 L TK RUMBAS
3 ABDULLAH YUSRAN 2021L03 L TK RUMBAS
4 ABDURRAHMAN AL BASYIR 2021L04 L TK ANAK MUSLIM CERIA
5 AFIF FIRDAUS 2021L05 L TK ANAK MUSLIM CERIA
6 AFNAN ABDILLAH 2021L06 L TK AL TAWAKAL
7 AIMAN AHMAD TSAQIB 2021L07 L TK RUMBAS
8 ALIF MUZZAKI ABDULLAH 2021L09 L TK AN NAJIYAH
9 AMAR HUMZIDI 2021L10 L TK ANAK MUSLIM CERIA
10 ARGA PUTRA SUSANTO 2021L11 L TK AL-HIDAYAH
11 ATHAR KHAN 2021L12 L TK ANAK MUSLIM CERIA
12 ATHAYA MUHAMMAD HAFIZH 2021L13 L TK ALAM AMANI
13 ATHRYU KIANDRA RAMADANIS 2021L14 L TK ANAK MUSLIM CERIA
14 AZKA KHAYR RABBANI 2021L15 L TK ANNABA
15 AZKA ZULFAN AHMAD 2021L16 L TPA BAETUROHMAN
16 AZZAM CYRIL HANAN 2021L17 L TK ANAK MUSLIM CERIA
17 BINTANG QEIS ALKHALIFI 2021L18 L TK AN-NAJIYAH
18 BRILLIANT PRIMAVISTA JUNIAN YUSUF 2021L19 L TK ANAK MUSLIM CERIA
19 DHIYAULHAQ FAIRUZ HAFIDZ 2021L21 L TK NUSA INDAH
20 ERLAND MOZA RAJABI 2021L22 L TK ANAK MUSLIM CERIA
21 FAHD ABDULLAH 2021L23 L TK RUMBAS
22 GIBRAN AQILA ALFI 2021L24 L TK ANAK MUSLIM CERIA
23 HAIDAR ABDULLAH ALFATIH 2021L25 L TK BINA UMAH
24 HAMZAH 2021L26 L TK RUMBAS
25 HAYYAN 2021L27 L TK ANAK MUSLIM CERIA
26 HILMAN FAIZ SUSANTO 2021L28 L TK BLOK C
27 HUSAIN 2021L29 L
28 JOEVINO ALHUDAN 2021L30 L TK AN-NAJIYAH
29 KAUTSAR HAKIM AL-BUCHORY 2021L31 L TK AN-NAJIYAH
30 KENICHI ZAFRAN MUHAMMAD 2021L32 L RA ABATA
31 KHALID 2021L33 L TK ANAK MUSLIM CERIA
32 LUQMAN PRAJA SUJATMA 2021L34 L TK ANAK MUSLIM CERIA
33 MUHAMMAD RAIHAN FIRDAUS 2021L35 L
34 MU’ADZ ABDUL MU’IZZ 2021L36 L TK ANAK MUSLIM CERIA
35 MUHAMAD ALHADID 2021L37 L TK MADINATUL ISLAM
36 MUHAMMAD ABRAR HABIBI 2021L38 L TK AL-ITHISHOM
37 MUHAMMAD BILAL ABDURROHMAN 2021L39 L TK AN-NAJIYAH
38 MUHAMMAD KHALID AZZAM ANDRIKO 2021L40 L TK ABATA
39 MUHAMMAD NAUFAL ARDIANA 2021L41 L AL ANHAR
40 MUHAMMAD ZIKRI ALKAHFI 2021L42 L TK ANAK MUSLIM CERIA
41 MUSA 2021L43 L TK ANAK MUSLIM CERIA
42 NAZRAN RAYYAN HASYIM 2021L44 L TK ABATA
43 NEEZAM IHWANUL AZHAR 2021L45 L TK ANAK MUSLIM CERIA
44 NUFAIL DEWANDARU 2021L46 L TK ANAK MUSLIM CERIA
45 RAFID AL GHIFARI 2021L47 L TK ANAK MUSLIM CERIA
46 SALIM ABDUL MUHSIN 2021L48 L TK ANAK MUSLIM CERIA
47 SATYA AL FATIH WIBOWO 2021L49 L TK BAITUL ILMI
48 SYAMIL HUSEIN AL-GHIFARI 2021L50 L TK ANAK MUSLIM CERIA
49 SYAUQY QOLBY ALFARIZI 2021L51 L TK AN NAJIYAH
50 UBAYDAH RASYID 2021L52 L
51 YASSER AL FIKRI 2021L54 L TK AL MUNAWAROH
52 DAFFA ABDURRASYID 2021L55 L

 

 

Keterangan :

1.  Bagi peserta yang dinyatakan DITERIMA agar melakukan daftar ulang dengan membayar angsuran pertama sebesar 50% dari total biaya.

Murid Ikhwan         : Selasa,  02 Desember 2019 Pukul 08.00 s.d 14.00

Murid Akhwat        : Rabu, 03 Desember 2019 Pukul 08.00 s.d 14.00

2.    Jika ada hal lain di luar ketentuan di atas yang perlu dikomunikasikan, silahkan Bapak / Ibu berkomunikasi dengan kasir SD Islam Sahabat Ilmu, Ust. Amri Ahmad, S.T. Tlp/WA 085643263849.

 

Ditetapkan di Karawang

Tanggal : 30 November 2019

Ir. Wuryanto

NIY: 196220130109